Polityka Prywatności i plików Cookies

1. Administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług w ramach platformy  CUD.INFO jest: Centrum Usług Doradczych i Informacji, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 60/2, Ul. Rynek 60/2, 50-116 Wrocław, wpisaną przez Sądu Rejonowego we Wrocławiu do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001081558, REGON: 527475577, NIP: 8971932549,  (zwanym dalej także jako: „Administrator”).


2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi, a ich podanie jest dobrowolne.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj.: wszelkie działania zmierzające do zawarcia umowy np. złożenie oferty czy korespondowanie w sprawie uzgodnienia warunków umowy; realizacja postanowień umowy;- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wystawienie faktury w zakresie świadczonych usług, konieczność przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej przez określony przepisami prawa okres czasu,

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania/wnioski Klienta, archiwizowanie danych).


4. Dane osobowe są przetwarzanie na czas realizacji usługi, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw z poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. W ramach uprawnień mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo również cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pliki cookies (ciasteczka):

W ramach świadczony usług nasz Portal korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).
Pliki cookies są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia i umożliwiają poprawne korzystanie z Portalu, nie powodując zmian w ustawieniach urządzeń.
Mają Państwo możliwość w każdym czasie do usunięcia plików cookies lub / i blokowania wykorzystywania plików cookies w przyszłości.
Wykorzystujemy pliki cookies w celach związanych z zapamiętywaniem informacji o sesji i udostępniania funkcji Portalu.
Mogą Państwo zarządzać plikami cookies samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. W tym celu należy skorzystać z opcji ustawień przeglądarki.