Jeżeli chcesz do nas dołączyć, możesz coś ciekawego i wymiernego wnieść do fundacji, masz siły, chęć oraz pozytywne nastawienie to prześlij do nas swoją aplikację na adres: praca[at]cud.info