Współpraca

Wiemy jak ważną kwestię w usługach stanowią ludzie – właściwi ludzie, zaangażowani i kochający swoją pracę oraz to, co robią. Dlatego też nasze wszelkie działania oraz politykę w tym zakresie kierujemy w oparciu o stały rozwój w budowaniu ścisłych relacji biznesowych i partnerskich. Współpracując z wieloma wiodącymi dostawcami usług specjalistycznych oraz mając na uwadze nasze cele statutowe i dalszy rozwój, stale poszukujemy nowych doświadczonych partnerów świadczących usługi specjalistyczne, objęte wyodrębnionymi regulacjami prawnymi, których nie mamy jeszcze w ofercie. W usługach które obecnie upowszechniamy, współpracujemy z profesjonalną kadrą nadzorców i współpracowników, mających niezbędną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie umożliwiające dostarczanie skutecznych rozwiązań i pomocy nawet dla tych trudnych i często nietypowych zagadnień. Łącząc ścisłą współpracę z biznesem wykorzystujemy jeszcze bardzie potencjał polskich przedsiębiorstw, poszerzając przy tym społeczną świadomość w zakresie specjalistycznych ofert firm usługowych oraz ich dostępności.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty posiadające min. 5 letnie doświadczenie na rynku w branżach zawodów regulowanych, cieszących się dobrą opinią oraz oczywiście spełniających wszystkie wymogi prawne i bez obciążeń dyscyplinarnych lub sądowych w zakresie świadczonych przez siebie usług, a które również chcą uczestniczyć w misji zwiększania dostępności do profesjonalnych ofert zawodów regulowanych. Każdy partner biznesowy oraz model współpracy traktowany jest indywidualnie zarówno na etapie ustaleń wstępnych jak i realizacji oraz udostępniania obsługi i promocji świadczonych przez siebie usług. Wszyscy doradcy realizują usługi pod własną marką, a fundacja nie pobiera opłat za zlecenia zawarte podczas pełnionego dyżuru doradczego w POK.

Wszystkie oferty naszych partnerów to przede wszystkim zbiór oraz transfer doświadczeń i ich wykorzystanie w usprawnianiu rozwiązań systemowych dla przybliżania usług specjalistycznych osobom\podmiotom ich potrzebujących oraz zwiększania komfortu obsługi tego typu spraw. Wierzymy, że tylko współpracując razem możemy stworzyć przyszłości, w której standard i gwarancja jakości oraz komfort korzystania z usług specjalistycznych, będą dla odbiorców usług jeszcze łatwiej dostępne oraz bliższe, a tym samym oferowana pomoc w tym zakresie będzie o szerszym zakresie i o większym zasięgu dla osób jej potrzebujących.